Maria Sigala e Nikolaos Spanopoulos / Byzantine Art Icons (Atene, Grecia)

Sigala-Maria-WEBSITESigala-Maria-PICASALaboratorio Iconografico degli iconografi “Byzantine Art Icons”
di Maria Sigala e Nikolaos Spanopoulos
Ell. Axiomatikon 45 Str
16233 Kareas Athens Greece
Tel  0030/210.7653469 – 0030/210.7653469